3 měsíce nejnutnější pro každý WordPress

1,920 

Nezbytný základ pro bezproblémový provoz.
Pravidelné aktualizace ​​
Čištění databáze​
Bezpečnější WordPress ​
Kontrola funkčnosti​
Měsíční report​

Základní údržba pro plynulý chod WordPressu. Pouze to nejnutnější bez extra služeb. Pro méně náročné klienty.

Pravidelné aktualizace ​
Několikrát měsíčně provádím kontroly a instalace všech nových aktualizaci jádra, šablon a pluginů.

Čištění databáze
Pravidelné aktualizace Několikrát měsíčně provedeme dostupné aktualizace jádra, šablony a pluginů.

Bezpečnější WordPress
Zvýšení zabezpečení, skryji administraci, nainstaluj a nastavím vyšší bezpečnost, doporučí další kroky.

Kontrola funkčnosti
Po každé aktualizaci provedu kontrolu kompatibility a případné kolize mezi verzemi opravím.

Měsíční report
Každý měsíc zasílám pravidelný report aktivit, které jsem na webové stránce provedl.